Inhoud:

-SERVICEVOORWAARDEN
-PRIVACYBELEID

GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. INLEIDING

Deze website is eigendom van het bedrijf DE-SUNGLASSES gevestigd in Griekenland. Elk gebruik van deze website is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die in deze overeenkomst zijn opgenomen. Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u alle voorwaarden heeft begrepen, nadat u ze hebt bestudeerd. Als u niet akkoord gaat met een van deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op de bestellingen en contractovereenkomsten die via deze website worden gesloten. Andere uitdrukkelijk overeengekomen voorwaarden zijn ook van toepassing. Alle andere voorwaarden zijn nietig.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment zonder waarschuwing worden bijgewerkt of herzien. Het is uw verantwoordelijkheid om periodiek de voorwaarden te herzien. Door deze website te gebruiken, bevestigt u uw instemming met elke wijziging van deze gebruiksvoorwaarden.

2. INFORMATIE OVER DE E-SHOP

Deze website is de online winkel (hierna: "e-shop") van het bedrijf

DE-ZONNEBRIL GROEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΝΙΚΟΥ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ 17 - ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΦΜ: 802074902
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΡΚΥΡΑΣ

3. AUTEURSRECHT

Met uitzondering van de rechten van derden, waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen, is de volledige inhoud van deze website, inclusief teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, foto's en ontwerpen (hierna: "inhoud"), eigendom van onze e-shop en wordt beschermd door nationale , EU- en internationale auteursrechtwetten.

Onze e-shop behoudt zich alle rechten voor die door het auteursrecht worden verleend met betrekking tot de inhoud van deze website en de kopieën ervan.

De inhoud van deze website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik beschikbaar voor internetgebruikers. Het is onderhevig aan herzieningen zonder enige waarschuwing naar goeddunken van onze e-shop. Als u akkoord gaat met deze voorwaarden, is het u toegestaan ​​de inhoud niet-commercieel te gebruiken of geheel of gedeeltelijk te reproduceren, op voorwaarde dat het reproductieproduct vrij beschikbaar is via internet of een ander medium en vergezeld gaat van een subtiele maar duidelijke verwijzing naar de oorspronkelijke bron. Voor elk ander gebruik dient u de schriftelijke toestemming van de eigenaar of houder van het auteursrecht te vragen.

Andere diensten of producten vermeld op deze website, die de handelsmerken dragen van andere bedrijven, organisaties, medewerkers, organen, verenigingen of uitgeverijen, zijn hun intellectuele en industriële eigendom. Voor die diensten of producten zijn hun eigenaars verantwoordelijk.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID - DISCLAIMER

De inhoud van deze website is beschikbaar "as is". Onze e-shop geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid, verkoopbaarheid, tijdigheid, niet-schending of geschiktheid van dergelijke inhoud voor enig doel, toepassing of enig gebruik.

Onze e-shop draagt ​​geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van zijn diensten, keuzes en inhoud, en de verantwoordelijkheid ligt uitsluitend bij de bezoeker/gebruiker die deze voorwaarden zou moeten kennen.

Onze e-shop kan niet garanderen dat de diensten, keuzes, webpagina's en de inhoud ervan zonder onderbreking of fouten worden aangeboden, dat eventuele onjuiste gegevens worden gecorrigeerd of dat onmiddellijke antwoorden worden gegeven op gestelde vragen. Het kan ook niet garanderen dat deze website of een gelieerde website van een derde persoon of de servers via welke de inhoud aan zijn klanten wordt geleverd, zullen werken zonder enige malware zoals "virussen". De bezoeker van de website draagt ​​de kosten van eventuele correcties of diensten en niet onze e-shop. Bovendien draagt ​​onze e-shop geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door het niet verlenen van ondersteunende diensten aan haar bezoekers/gebruikers van de website.

Door de website van onze e-shop te bezoeken, bevestigt u uitdrukkelijk dat u dit op eigen verantwoordelijkheid doet en bevestigt u dat onze e-shop niet uitdrukkelijk of stilzwijgend garandeert dat de inhoud van deze website volledig en foutloos zal zijn. Bovendien erkent de bezoeker van de website dat de foto's in onze e-shops slechts indicatief zijn.

5. SLUITING VAN OVEREENKOMSTEN

De bezoeker van deze website bevestigt dat hij/zij wettelijk bekwaam is om met onze e-shop een overeenkomst te sluiten en gebruik te maken van de diensten die onze e-shop via zijn website aanbiedt. In het geval dat de diensten van onze e-shop worden gebruikt door andere personen die samenwonen met de gebruiker, bevestigt hij/zij dat hij/zij persoonlijk verantwoordelijk is voor elk gebruik van de website en stemt hij ermee in om dergelijk gebruik door minderjarigen die zijn/haar of haar account of naam.

Om een ​​transactie af te sluiten, is het niet vereist dat de bezoeker van de website een geregistreerde gebruiker is, maar hij/zij kan zijn/haar gegevens registreren en een gebruikersnaam en wachtwoord verkrijgen, zodat hij/zij bij toekomstige transacties niet verplicht zal zijn om zijn/haar identiteitsgegevens.

Om een ​​bestelling te plaatsen zijn de volgende gegevens nodig:

 • Naam
 • Achternaam
 • Adres (het is niet vereist als de klant kiest voor levering via een koerierskantoor of postkantoor)
 • Postcode
 • Stad
 • Bedrijfsgegevens, indien de klant een factuur wil ontvangen
 • Creditcardgegevens als de klant die betalingskeuze maakt (nummer, naam, vervaldatum en CVV-code)

Via de website van onze e-shop kan de bezoeker zijn/haar bestelling doorgeven door het bestelformulier in te vullen. De bestelling wordt beschouwd als een aanbod om een ​​overeenkomst te sluiten. Om het aanbod te accepteren, voert onze e-shop eerst een beschikbaarheids- en prijscontrole uit en bevestigt vervolgens de acceptatie en voltooiing van het sluiten van het contract. Informatie over de status van de bestelling wordt naar het e-mailadres van de klant gestuurd.

Alvorens een bestelling te plaatsen, zal de bezoeker of gebruiker van deze website rekening houden met:

 1. de belangrijkste kenmerken van de bestelde goederen;
 2. de identiteitsgegevens van de e-shop, waarnaar hierboven wordt verwezen;
 3. het geografische adres waar de e-shop zich bevindt, het telefoonnummer en het e-mailadres om snel en effectief met de e-shop te kunnen communiceren;
 4. de totale waarde van goederen of diensten, inclusief btw en alle andere belastingen of heffingen en eventuele extra kosten in verband met de wijze van verzending of levering;
 5. dat de consument geen kosten draagt ​​voor het gebruik van internet;
 6. de correcte afhandeling van betaling, levering, uitvoering van de bestelling en de termijn waarbinnen de e-shop zich verbindt de goederen te leveren;
 7. dat hij/zij door het sluiten van een contract met onze e-shop het recht heeft om zich terug te trekken uit het contract zoals hieronder vermeld;
 8. dat de e-shop aansprakelijk is voor daadwerkelijke gebreken en voor het ontbreken van overeengekomen eigenschappen in overeenstemming met de artikelen 534 en volgende. van het Burgerlijk Wetboek, evenals het verlenen van verdere commerciële garantie en gebruikersondersteuning na de verkoop, onder de onderstaande voorwaarden;
 9. dat onze e-shop strikt voldoet aan: a) de gedragscode van de "Greek Union Business Sales Distance and Electronic Commerce" (EPAM) – waarvan u een exemplaar online kunt krijgen op http://www.enepam.gr/ content/97/kodikas-deontologias- en b) de Gedragscode Consumenten (Presidentieel Besluit 10/2017, Staatscourant A, blad 23).

In het geval dat onze e-shop productverkoop aanbiedt, zijn deze aanbiedingen slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Onze e-shop is niet aansprakelijk voor het vergoeden van de klant, in het geval dat de producten en hun prijzen vanwege technische of andere fouten niet correct worden weergegeven, met name als de prijzen buitengewoon laag of hoog zijn. In dergelijke gevallen dient de klant via e-mail contact op te nemen met onze e-shop.

De consument heeft het recht om een ​​ADR-aanbieder te gebruiken om elk geschil te beslechten, in overeenstemming met EU-verordening 524/2014, via het online platform van de Europese Commissie op het volgende adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

6. BETALING

De belastingdocumenten die worden afgegeven voor de transacties die via onze e-shop plaatsvinden, zijn ofwel een aankoopbewijs dat wordt verstrekt bij de levering van producten of een factuur als de klant een handelaar is. In het geval van verzending van het geschenk naar een ander adres dan dat van de klant, ontvangt deze het belastingdocument in digitale vorm via e-mail, terwijl de ontvanger van het geschenk de bijbehorende leveringsbon ontvangt.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Met betrekking tot productleveringen in Griekenland zijn de volgende betalingsmogelijkheden van toepassing:

 • Alleen contant bij levering in Griekenland.
 • PayPal
 • Kredietkaart

Als onze e-shop uw bestelling niet kan bevestigen vanwege overmacht, wordt u via e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht om te bevestigen of u onder deze omstandigheden uw bestelling wilt voltooien.

« Als u uw telefoon wilt gebruiken, η EveryPay U kunt uw telefoon gebruiken om uw telefoon te gebruiken (αράπεζα της Ελλάδος (αρ. α) 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018). de beste manier om de tijd door te brengen ροτύπου U kunt het apparaat gebruiken. Η Elke betaling De beste manier om de beste prijs te betalen Gebruik de computer ( PCIDSS ). Hoe het werkt Elke betaling 256 beetje SSL . Η EveryPay 3D-weergave van het scherm 3D Beveiligd , veilig en veilig VISA , MasterCard , Meester , Diners & Ontdek . Wat is de beste manier om uw reis door te voeren? Wat is het probleem?

"EveryPay erkent het belang van elektronische betalingsbeveiliging en is een erkende betalingsinstelling van de Bank of Greece (Besluit nr. 280/3 / 23-7-2018 GG B 3010 / 25-7-2018), en beheert veilige kaartbetalingstransacties , in overeenstemming met het regelgevingskader van de beveiligingsbeheerstandaard voor kaarttransacties. Everypay is gecertificeerd in overeenstemming met de PCI DSS-nalevingsnormen. Alle Everypay-services worden geleverd via beveiligde verbindingen met 256bit SSL-certificaten. EveryPay ondersteunt ook de mogelijkheid om de 3D Secure te gebruiken service, een extra beveiligingstoken voor VISA , MasterCard, Meester , Dineren & Ontdekken . De betaler moet dan zijn persoonlijke geheime code invoeren om de transactie succesvol af te ronden”.

In geval van frauduleus gebruik van de creditcard van een klant, kunnen kosten worden geannuleerd na een verzoek aan de bank die de creditcard heeft uitgegeven. Deze verantwoordelijkheid dekt alleen de gevallen waarin een niet-geautoriseerd of frauduleus gebruik van de creditcard niet te wijten is aan de schuld of nalatigheid van de kaarthouder. De kaarthouder is verplicht de bank te informeren zodra hij het verlies constateert, zodat de creditcardtransactie wordt geannuleerd en verder gebruik van de creditcard door onbevoegden wordt uitgesloten.

7. VERZENDING VAN PRODUCTEN

Bestelde producten worden verzonden naar het adres dat de bezoeker of gebruiker van onze e-shop heeft opgegeven tijdens het invullen van het bestelformulier.

Verzendkosten zijn afhankelijk van de betaalmethode en de plaats van verzending; ze worden automatisch weergegeven in de winkelwagen.

Onze e-shop zal de goederen binnen drie dagen verzenden als alle artikelen in het winkelwagentje onmiddellijk beschikbaar zijn, maar als er producten zijn inbegrepen die een specifieke levertijd bepalen (bijv. artikel beschikbaar in 10 dagen), dan wordt de volledige bestelling binnen drie dagen vanaf de datum van beschikbaarheid van het product met de langste levertijd.

De maximale leveringstermijn mag niet langer zijn dan 30 dagen.

Er moet echter worden benadrukt dat onze e-shop niet verantwoordelijk is voor vertragingen bij de uitvoering van de bestelling, die niet te wijten zijn aan zijn eigen schuld, maar aan overmacht, bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden of andere omstandigheden die niet kunnen worden verwacht.

De eigendom van de producten wordt pas door onze e-shop aan de koper overgedragen na volledige betaling van de productprijs. De klant draagt ​​het risico van verlies of beschadiging van de goederen op het moment dat de producten bij de vervoerder worden afgeleverd.

8. GARANTIE

Als onze e-shop verantwoordelijk wordt gehouden voor feitelijke gebreken of gebrek aan overeengekomen eigenschappen van goederen, heeft de koper het recht om naar eigen keuze: 1) te eisen, zonder kosten, om het product te repareren of te vervangen door een ander, tenzij een dergelijke actie onmogelijk is of onevenredige kosten vereist, 2) tot prijsverlaging, 3) tot terugtrekking uit het contract, tenzij het gebrek onbeduidend is. Overeengekomen eigenschappen van een goed zijn die welke schriftelijk zijn vastgelegd. Deze rechten van de koper vervallen na twee jaar.

Onze e-shop biedt commerciële garantie en gratis herstelling via een externe partner.

De commerciële garantie omvat een gratis reparatie van het product voor schade veroorzaakt door normaal gebruik. Het omvat echter geen schade die verband houdt met onjuist gebruik, overmacht of andere factoren. De klant draagt ​​de kosten van verzending van het product van en naar de plaats van reparatie. De garantie is niet van toepassing als het product is gerepareerd door een niet-geautoriseerde technicus, buiten de e-shop of aan haar gelieerde ondernemingen.

9. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft volgens de wet het recht om de overeenkomst te herroepen. Hij/zij kan binnen 14 kalenderdagen na de levering van de goederen een contract met onze e-shop herroepen, maar moet alle goederen terugsturen via een verzendmethode naar keuze en op zijn/haar kosten, zonder onnodige vertraging binnen 14 kalenderdagen. dagen sinds de dag van de herroeping.

In dat geval zal onze e-shop het geld terugbetalen binnen 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de goederen, met gebruikmaking van dezelfde betaalwijze als die gekozen door de klant, behalve wanneer de klant heeft gekozen voor betaling per levering; in dit geval wordt het geld samen met een bankdeposito teruggestort op een door de klant aangegeven bankrekening. Er vindt geen restitutie plaats voor extra leveringskosten, zoals betaling per levering.

De klant draagt ​​de verantwoordelijkheid voor de waardevermindering van het product indien hij/zij gebruik heeft gemaakt van het product dat niet noodzakelijk was gezien de kenmerken, de werking en de aard van de producten. De staat van het product moet herverkoop zonder enige reparatie mogelijk maken. Ook moet de staat van de verpakking onbeschadigd zijn om geschikt te zijn voor wederverkoop. Indien de verpakking in slechte staat of vernietigd is, bestaat er geen herroepingsrecht.

Elk extra geschenk dat bij het goed wordt geleverd, moet ook worden geretourneerd, anders wordt de waarde ervan in mindering gebracht op het terugbetaalde bedrag.

Bovendien zijn de bepalingen van de Griekse wet op de consumentenbescherming (wet 2251/1994) met betrekking tot het terugnemen van goederen van toepassing.

10. GEBRUIK VAN LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Deze links zijn uitsluitend geplaatst om de bezoekers van de website te vergemakkelijken. De gelinkte websites hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden die hierop van toepassing zijn. Het plaatsen van links betekent niet dat onze e-shop de inhoud van de website van derden aanvaardt of goedkeurt, die geen enkele verantwoordelijkheid draagt ​​voor de inhoud of juistheid of het privacybeleid ervan. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van websites van derden via een hyperlink vanuit onze e-shop ligt uitsluitend bij de bezoeker van de website.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN ANDERE VOORWAARDEN

Alle bovenstaande gebruiksvoorwaarden van deze website, inclusief eventuele wijzigingen, worden beheerst door het nationale recht, het EU-recht en internationale verdragen. Indien een bepaling van de gebruiksvoorwaarden strijdig is met deze wettelijke bepalingen, zal deze als nietig worden beschouwd en uit deze overeenkomst worden verwijderd zonder het overige deel aan te tasten. Deze gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de beheerder van deze website en de bezoeker en zijn alleen bindend voor deze onderdelen.

Elke wijziging van deze voorwaarden moet uitdrukkelijk worden bedongen en in de voorwaarden worden opgenomen, zodat de overeenkomst geldig is.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elk toekomstig geschil tussen de partijen en in het algemeen elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze website, indien niet in der minne geregeld, zal worden beheerst door de Griekse wet en onderworpen is aan de jurisdictie van de rechtbanken van Corfu.

12. HERROEPINGSRECHT

Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons () op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

13. GEVOLGEN VAN TERUGTREKKING

Als u dit contract herroept, vergoeden wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden). door ons), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; u zult in ieder geval geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

14. RETOURNEREN VAN DE GOEDEREN

U bent verplicht de goederen terug te sturen of af te leveren op het volgende adres:

DE-ZONNEBRIL GROEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΝΙΚΟΥ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ 17 - ΚΕΡΚΥΡΑ
ΑΦΜ: 802074902
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΡΚΥΡΑΣ

zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u uw herroeping van dit contract aan ons meedeelt. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken.

Als u wilt dat onze e-shop de kosten voor het terugzenden van de goederen betaalt, zult u de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen moeten dragen, die in mindering zullen worden gebracht op het terug te sturen bedrag.

15. MODEL FORMULIER VOOR HERROEPING

— Naar DE-ZONNEBRIL, Nikou lefterioti 17 , 49100 Corfu:

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) hierbij mede dat ik/wij (1) mijn/onze (*) koopovereenkomst voor de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) herroepen,

— Besteld op (*)/ontvangen op (*),

— Naam consument(en):

— Adres consument(en):

— Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):

- Datum

(*) Schrappen wat niet past.

De-sunglasses.com Online winkel Privacybeleid


Bedankt voor uw bezoek aan de website van onze online winkel in Corfu (17 Nikos Leftherioti, PC 49100, Corfu), met de kenmerkende titel DE SUNGLASSES.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt.

Invoering:

Het verwerkingsbedrijf is het bedrijf met de naam "DE-SUNGLASSES GROUP HELLAS IKE" en heeft het hoofdkantoor in Corfu.

Met deze tekst informeren wij u over de manier waarop informatie over u wordt verzameld en verwerkt op de Website van onze Winkel.

Het beschermen van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons bedrijf, dat hier actie op onderneemt wanneer u onze website bezoekt.

Dit privacybeleid beschrijft het type informatie dat we kunnen verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en informeert u over hoe we deze informatie gebruiken. Wanneer u ons vrijwillig persoonlijke informatie verstrekt, zoals uw naam, adres of e-mailadres, behandelen wij deze informatie absoluut vertrouwelijk.

Zoals blijkt uit de gebruiksvoorwaarden van de website {link leidt naar de gebruiksvoorwaarden} en het cookiebeleid {link leidt naar het cookiebeleid}, zijn de diensten die via de website worden aangeboden gericht op een algemeen publiek, niet gericht op kinderen en verzamel - voorzover zij weten - geen persoonlijke informatie van kinderen onder de 16 jaar.
Het privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van onze diensten en bezoekers van onze website.


Welke informatie verzamelen wij van u?


Wanneer u de website van DE SUNGLASSES bezoekt, kunnen wij gegevens van u verzamelen. Sommige van deze gegevens kunnen persoonlijk zijn. Deze gegevens kunnen uw zoekgeschiedenis, IP-adres, schermresolutie, browser, besturingssysteem en instellingen, toegangsuren en uw referentie-URL omvatten. Als u een draagbaar apparaat gebruikt, kunnen we ook gegevens verzamelen die uw apparaat, instellingen en locatie identificeren.

DE SUNGLASSES behoudt zich het recht voor om niet-persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers [browsertype, computertype, besturingssysteem, internetproviders, enz.] te verzamelen en/of Internet Protocol (IP-adres)-adressen te monitoren met behulp van geschikte technologieën (cookies). Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van elke gebruiker worden opgeslagen zonder toegang tot documenten of bestanden van de computer van de gebruiker. Ze worden gebruikt om de toegang van gebruikers te vergemakkelijken bij het gebruik van specifieke diensten en/of pagina's van de Website, evenals voor statistische doeleinden. Ga voor meer informatie over cookies die door de website worden gebruikt naar de pagina Cookiebeleid.
Als u geïnteresseerd bent om contact met ons op te nemen via het contactformulier, zullen we zeker uw naam en e-mailadres verzamelen.
Als u ervoor kiest om u te abonneren op de nieuwsbrief van DE SUNGLASSES, verzamelen wij uw e-mailadres.

Hoe we uw persoonsgegevens verzamelen


Wij verzamelen uw persoonsgegevens rechtstreeks van u. Geef ons uw persoonlijke gegevens bij het invullen van de registratie- / communicatieformulieren die beschikbaar zijn op onze website (aanvraag voor registratie in de nieuwsbrief, aanvraag voor lidmaatschapsregistratie, contactformulier).

Gebruik - openbaarmaking van persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om te reageren op uw verzoeken, dwz om de bestelling uit te voeren, de constante updates door het ontvangen van de nieuwsbrief, communicatie over kwesties met betrekking tot de gebruiker, enz. Uw persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld, worden niet bekendgemaakt aan derden, met de uitzondering van hostingproviders.

Gegevensbeveiligingsmaatregelen

Het datacenter waar uw persoonsgegevens worden opgeslagen bevindt zich in Canada.
Om de gegevens te beschermen, gebruiken we moderne beveiligingssystemen, met encryptie, terwijl we back-ups ontvangen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens wordt als volgt bepaald:

1. Als u het contactformulier invult, worden uw persoonsgegevens voor een periode van 2 jaar bewaard.

2. Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbriefservice, worden uw persoonsgegevens voor een periode van 2 jaar bewaard. U kunt ons natuurlijk op elk moment laten weten dat u geen nieuwsbrief meer wenst te sturen door een relevante e-mail te sturen naar {relevant business / institution email} zodat uw gegevens worden verwijderd.

Na het verstrijken van de periode die is gespecificeerd door de respectieve wettelijke belastingplicht (indien van toepassing), worden uw persoonlijke gegevens verwijderd. Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. U hebt het recht om kosteloos toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij kunnen om een ​​bewijs van uw identiteit vragen voordat wij u deze informatie verstrekken. U hebt het recht om correctie - update of verwijdering van uw gegevens te vragen en DE SUNGLASSES zal deze onmiddellijk corrigeren of verwijderen. Wanneer de huidige wettelijke en fiscale verplichtingen echter verplichte gegevensbewaring vereisen, kan het wissen van gegevens verboden zijn. In deze gevallen zullen we uitleggen waarom we uw persoonlijke gegevens niet kunnen verwijderen en voor hoelang. U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen en DE SUNGLASSES zal overgaan tot de onmiddellijke beperking van hun verwerking. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij uitleggen waarom wij de verwerking van uw PD's niet kunnen beperken.
U heeft het recht om de overdracht van uw persoonsgegevens aan een ander bedrijf te vragen en DE SUNGLASSES zal deze gegevens onmiddellijk doorgeven.
Om uw bovenstaande rechten uit te oefenen, of als u vragen heeft over uw privacybeleid of hulp nodig hebt bij het uitoefenen of begrijpen van privacyopties, neem dan contact op met het Privacyteam via e-mail of schrijf ons op: [ info@de-sunglasses.com ]

Wijzigingen in het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens


DE SUNGLASSES kan dit privacybeleid wijzigen. Controleer de Datum aan het begin van dit Beleid om te zien wanneer dit Beleid voor het laatst is herzien.

BEDRIJFSGEGEVENS

Onze bedrijfsgegevens zijn de volgende:
Merk: DE SUNGLASSES (gedeponeerd handelsmerk bij EUIPO)
ONTBRIL HELLAS GROUP
Btw-nummer: 802074902
Adres: 17 Leftherioti Nikou
Postbus: 49100
Tel: +30 2661049943
E-mail: info@de-sunglasses.com